Četvrti sastanak upravnog odbora projekta

U petak 10.02.2017. godine, održan je četvrti sastanak upravnog odbora projekta “Primjena inovacija i preduzetništvo u pograničnom regionu Kosova (KS) i Crne Gore (CG)” koji finansira EU. Projekat realizuju Organizacija za komunikacije, informacije i tehnologije/STIKK iz Prištine i Oko vizionarstva iz Peći u saradnji sa Turističkom organizacijom iz Berana i Crnogorskim IT klasterom iz Podgorice. Na sastanku su prisustvovali  predstavnici projekta sa obije strane prekograničnog regiona, Kosova i Crne Gore, kao i zvaničnici opštine Istok. Nosioci projekta sa obije strane su predstavili i objasnili realizovane aktivnosti i i rezultati projektnih aktivnosti sa obije strane. Za nastavak rada kancelarije za inovativne ideje u turizmu opština Berane sprema odgovarajuću strategiju. Negdje tokom aprila će se pristupiti potpisivanju memoranduma o saradnji.  Dogovorena je dalja saradnja sa predstavnicima kako opštine Istok tako i partnerske organizacije Oko Vizionarstva iz Peći.