Inovativne ideje iz Berana – “As clear as crystal” i “HBH Tour” osvojile nagrade

Nedavno su na nedelji turističkih inovacija koja je održana u Istoku (KiM) dvije glavne nagrade osvojili timovi koji su predstavili inovativne ideje iz oblasti turizma iz regiona Berana. Nagrada je pripala ekipama paraglajding kao ekstremnog sporta sa idejom “As clear as crystal” – “Jasno kao dan” i ekipi koja je razradila ideju HBH Tour “Putna i biciklistička tura – Bjelasica”. Ove dvije ideje su dobile i donaciju u visini od po 3000,00 evra. Nedelja turizma i tehnoloških inovacija se održala u periodu od 14-19.11.2016 u centru za inovacije u turizmu u Istoku. Krajnji cilj ove akcije je doprinos odrzivom ekonomskom razvoju podsticanjem inovacija i preduzetništva u turističkoj industriji. Nedelja inovacija u turizmu predstavlja model za uvodjenje kvaliteta u turistički sektor, predstavljajući inovativnu tehnologiju-podrazumijevane proizvode i turističke pakete. Njihova dva tima su bila redovni učesnici na konsultacijama u inovativnom centru i redovno posjećivali radionice koje su se realizovale.