Izletna mjesta

Jedan od prilaza planini Bjelasici je od Berana, asfaltnim putem preko sela Lubnice do Jelovice, a kroz klisuru reke Bistrice. Na ulazu iz Jelovice u pomenutu klisuru, sa leve strane puta je česma, a odmah nakon nje, takođe levo, odvaja šumski put. Tim putem se konstantno dobija na visini, prateći dolinu i rečicu Jezeršticu. Nadomak katuništa iskoristiti jednu strmu prečicu kroz retku šumu, a kad se dođe do zaravni preći Jezeršticu. Na ovom mestu je početak šireg prostora pašnjaka i vidni su katuni raspoređeni po njemu. Iznad katuna, Jezerštica pada preko golih stenovitih ploča u vidu slapova. Iznad slapova, naša staza se uključuje na isti onaj šumski put koji smo prethodno napustili. Ne skrećući sa ovog puta stiže se do izlaza iz šume sa pogledom ispred na vrh Zekova glava (2122 m.n.v.). Iznad šume je velika pašnjačka ravan obrasla borovnicom i planinskom klekom. Staza blago skreće levo, prvo do Malog , a zatim i do Velikog Pešića jezera. Desno obilazeći jezero , stiže se na njegovu suprotnu obalu , gde uska i  strma staza  u potpunosti zadržava pravac prema vrhu Zekova glava. Pristup samom vrhu je zabranjen zbog postojanja namenskih objekata. Vrh ostaje desno a staza nastavlja nizbrdo prema izvorišnom delu Čavinog potoka i Goveđem dolu. Dalje se treba kretati visoko desnom stranom potoka do momenta kada se pređe na uži deo grebena prema vrhu Glava (1750 m.n.v.). Pred samim vrhom, skreće se naglo levo i kroz katun Padeža prelazi potok. Staza se ovde penje i ispod narednih katuna ulazi u gustu bukovu šumu, gde postaje ravnija, a na kraju strmo pada do puta koji vodi do središta mesta Jelovice i polazne tačke.