Treci sastanak upravnog odbora projekta

U utorak 24.01.2017. godine, održan je treći sastanak upravnog odbora projekta “Primjena inovacija i preduzetništvo u pograničnom regionu Kosova (KS) i Crne Gore (CG)” koji finansira EU. Projekat realizuju Organizacija za komunikacije, informacije i tehnologije/STIKK iz Prištine i Oko vizionarstva iz Peći u saradnji sa Turističkom organizacijom iz Berana i Crnogorskim IT klasterom. Na sastanku su prisustvovali  predstavnici projekta sa obije strane prekograničnog regiona, Kosova i Crne Gore, kao i zvaničnici opštine Istok. Nosioci projekta sa obije strane su predstavili i objasnili realizovane aktivnosti, dostignuća i očekivane rezultate do predviđenog kraja projekta. Jedna od tema sastanka je realizacija ideja za ekstremne sportive, odnosno grantova, koje je na nedavno održanoj nedelji inovacija u turizmu osvojila beranska delegacija. Na osnovu razgovora članova UO projekta, može se zaključiti da su obije strane prihvatile da se povežu organizacije u sličnim oblastima is a sličnim projektima sa strane Kosova*. Predstavnici pomenutih organizacija i javnih sektora u pograničnom regionu su razmijenili iskustva vezana za održivost inovativnih kancelarija koje su aktivne u Istoku i Beranama. Četvrti sastanak UO je planiran za sredinu februara 2017.