Trening “Upravljanje projektnim ciklusom”

Završen je trening na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“, u okviru projekta „Primjena inovacija u preduzetništvu u pograničnom regionu Crna Gora – KiM“. Nosilac projekta je Turistička organizacija Berane, a projekat finansira Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori. Radionica se uz prisustvo predstavnika partnerskih organizacija, javnog i privatnog sektora i građana, održala u maloj sali vatrogasnog doma u Beranama.   Polaznici su na radionici dobili uvid u osnovna znanja koja su potrebna za kvalitetnu pripremu i pisanje projektnih predloga kod domaćin i internacionalnih fondova. Pisanjem predloga projekta, organizacije civilnog društva koji su u sklopu pomenutog projekta razrađivali jedanaest ideja (od kojih su dvije nagrađene na novembarskoj nedelji inovacija u turizmu u Istoku KS*) će pokušati da osiguraju finansijska sredstva koja su im potrebna za realizaciju istih. Polaznici su na radionici stekli osnovni nivo definisanja alata koji su potrebni za analizu problema, definisanje ciljeva, postavljanje aktivnosti i očekivanih rezultata, održivosti i metodologije. Radionicu su sa svojim trenerima uspješno realizovali aktivisti NVO Sjeverna Zemlja iz Berana.